Putno osiguranje

BEZBRIŽAN PUT POČINJE UGOVARANJEM OSIGURANJA

Odlazak na put uvek u sebi sadrži određenu dozu neizvesnosti i nepredvidivosti jer  destinacija nam nije nikada do kraja poznata i boravak može krenuti potpuno drugim pravcem od planiranog. Ukoliko se tako nešto i dogodi, uz polisu putničkog zdravstvenog osiguranja, najveći deo briga, prepuštate nama, Vašem osiguravaču.

Premije osiguranja su izuzetno povoljne ako se ugovara osiguranje za grupu osiguranika (6 i više) ili za celu porodicu.

Za više informacija pozovite nas na 011/3391266,03343434.

Comments are closed.